Send us mail

Contact Info

Sinewave Energy Saver Pvt. Ltd.

Address – Plot No. 98, JankPuri 1st, Imliwala Phatak, Jaipur – 302017 (Raj.) India.

Kishan Choudhary (M.D) : +91-93144-20618, 98290-33875

Hem Singh (Dir.) : +91- 9314420619, +91-8875022111

Telephone  No. – 0141-2594259
Mobile No. – +91-9829061153, 98290-33875

Service Center no. : 0141-3228054
Service Manager no. : +91-88750-22122
Branch Service Head no. : +91-88750-22115